Een succesvol team: 5 kenmerken

In dit blog ‘Een succesvol team: 5 kenmerken’ sta ik stil bij de volgende vraag. Is het voor jou als leidinggevende ook een wens dat je medewerkers als team beter samenwerken en meer succes boeken?  Zorg er dan voor dat jij en je team zoveel als mogelijk volgens de onderstaande richtlijnen werken. Iedereen is het ermee eens dat het teamwork voor het succes van een organisatie van enorm belang is.

Toch zijn er niet zoveel mensen die duidelijk maken en formuleren wat teamwork nou daadwerkelijk inhoudt en wat er nodig is om van teams succesvolle teams te maken. Hieronder vindt u een aantal kenmerken die kunnen bijdragen aan het met meer succes werken van teams.

En dan maakt het niet uit of dat in de zorg of  het onderwijs is of in het reguliere bedrijfsleven. Onderstaande kenmerken zijn wat dat aangaat universeel. En dus ook prima te gebruiken door jou als leidinggevende.

1. Succesvolle teams hebben een leider

Hoe een team ook is samengesteld, hoe of wat de werkzaamheden ook zijn die moeten worden uitgevoerd, of de teamleden uit de zelfde organisatie komen of vanuit meerdere organisaties, of ze op één of meerdere locaties zitten, er moet altijd een aangewezen en erkende teamleider zijn.

De belangrijkste taak van deze teamleider is op basis van erkend leiderschap er voor te zorgen dat de neuzen van de teamleden dezelfde richting op wijzen en dat het handelen van de teamleden wordt geïnspireerd door de geformuleerde en gedragen doelen die bereikt dienen te worden.

Het ligt voor de hand dat jij als leidinggevende die leider bent. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Ook moet je als leidinggevende vaak rekening houden met informeel leiderschap. In een eerder blog heb ik hier al eens over geschreven.

2. Succesvolle teams hebben duidelijke doelen

Het werken in een team vereist dat ieder lid van het team begrijpt wat de doelen van het team zijn. Om ervoor te zorgen dat de doelen duidelijk zijn en dus concreet en op één manier zijn op te vatten, moeten die doelen objectief en specifiek worden omschreven.

Dus bijvoorbeeld een doel als “het streven naar hogere resultaten” is niet concreet en specifiek. Een doel als “het verhogen van de resultaten met 50%” is nauwkeuriger en beter te begrijpen voor de leden van het team. Belangrijk is dat de doelen door iedereen in het team worden begrepen en geaccepteerd. Dat laatste wordt nog wel eens overgeslagen. Zeker in het onderwijs zie ik doelen die worden omschreven als “we streven er naar om voor deze toets 70% van de leerlingen een voldoende te laten behalen.

Het “streven naar” biedt altijd een ontsnappingsmogelijkheid. We hebben er naar gestreefd maar helaas, ondanks alle inspanningen is het ons niet gelukt. Beter is dan om gewoon te zeggen dat bij deze toets 70% van de leerlingen een voldoende scoort. Lukt dat? Prima en weer verder. Lukt het niet dan is er een aanleiding om eens met elkaar in gesprek te gaan.

.3. Succesvolle teams hebben duidelijk omschreven rollen

Ieder lid van een team moet precies weten wat hij of zij moet doen zodat het team zijn doelen gaat bereiken. Die duidelijkheid is nodig om te voorkomen dat teamleden langs elkaar heen werken en dat mogelijk de effectiviteit van het team verloren gaat.

Deze rollen dienen zoveel als mogelijk vooraf goed uitgedacht en afgestemd te worden en kunnen afhankelijk van het voortschrijdend inzicht aangepast worden zodat het team optimaal kan blijven functioneren en groeien. Voor de leidinggevende ligt hier de taak om er voor te zorgen dat al de omschreven rollen zo efficiënt en effectief als mogelijk worden ingevuld en er op toe te zien dat het in gang gezette doelgerichte proces zo optimaal als mogelijk verloopt.

4. Succesvolle teams communiceren effectief

Afhankelijk van de doelstellingen en het tijdschema is het van belang dat je team met enige regelmaat bij elkaar komt. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen de geformuleerde doelen nog eens worden besproken en bekeken en kan de stand van zaken worden opgemaakt. Liggen we op koers en zo niet: wat is er nodig om zo snel als mogelijk weer wel op koers te komen liggen.

Belangrijker dan bij elkaar komen is de afstemming van de communicatie zodat ieder teamlid weet wat er speelt, en zeker zo belangrijk wat er van hem of haar wordt verwacht vóór de volgende bijeenkomst.

5. Succesvolle teams hebben vertrouwen in elkaar

Een van de meest voor de hand liggende maar regelmatig ook als moeilijk ervaren aspecten in een team is vertrouwen. Het vertrouwen dat het resultaat wat iemand anders in het team neerzet goed (genoeg) is om de geformuleerde doelen te bereiken.

Het uit handen kunnen geven van werkzaamheden terwijl je het zelf ook goed en misschien wel beter kan in het vertrouwen dat een ander teamlid het ook kan. Als je dat bereikt binnen een team zal iedereen in het team groeien en zal de bereidheid om de gezamenlijke doelen te bereiken alleen maar toenemen.

Het belang van vertrouwen

Over het belang van vertrouwen heb ik al vaker geschreven.
Bovengenoemde aspecten ontstaan niet automatisch. Het kost energie en tijd om een omgeving op te bouwen die een team helpt ontwikkelen Die energie moet er worden ingestopt door de leidinggevenden maar zeker ook door de teamleden zelf.

Uiteindelijk zullen teams die echt werken vanuit de hiervoor genoemde aspecten veel meer kans van slagen hebben dan teams die dat niet doen en “gewoon” aan het werk gaan. Dat doet tevens een appèl op jouw vaardigheden als leidinggevende. Het is immers jouw taak om samen met je team de genoemde successen te behalen.

Wil jij ook aan de slag met het werken aan een succesvol team? Begin dan hier

Schrijf je in voor mijn blogs

René Rensen

Omdat leiding geven vooral leuk is!

Ik geloof in de uitspraak “Je kunt pas leiding geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf”. 

Leiderschap begint bij het écht kennen van jezelf. Als mens én als leider. Weten waar je talenten zitten maar ook weten op welke gebieden je (nog) tekortkomt en waar dus ontwikkeling mogelijk is.

Duurzaam Leiderschap gaat uit van het écht kennen van jezelf. Want als jij jezelf kent dan kun je werken vanuit focus, verbinding en vertrouwen. Dan geef je je intuïtie ruimte om onderdeel te zijn van je mens zijn én van je leiderschap.

Met mijn online trainingen train ik leidinggevenden in het onderwijs om meer vanuit de gedachten achter Duurzaam Leiderschap te werken. Om focus, verbinding, vertrouwen en intuïtie een plaats te geven in hun dagelijks handelen. 

Als jij duurzaam leiding geeft dan herken én erken jij jezelf als mens en als leider zodat anderen zich ontwikkelen door wie jij bent.

Via mijn blogs en via social media deel ik tips en inspiratie rondom Duurzaam Leiderschap. Wil je meer weten? Download dan eens mijn e-book

Schrijf je in voor mijn blogs

2 reacties op “Een succesvol team: 5 kenmerken”

  1. Pingback: Hoe krijg je een goed functionerend team? - renerensen.nl

  2. Pingback: Hoe ga je om met weerstand? - renerensen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Waanzinnig aanbod...

Heb jij mijn nieuwe e-book “Eerste Hulp Bij Werkdruk en Stress” al besteld? Niet? Dan kun je het hieronder alsnog doen!

renerensen.nl draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches