Feedback krijgen is een cadeautje - renerensen.nl
Het logo van renerensen.nl

Feedback krijgen is een cadeautje

Feedback krijgen is een cadeautje. Een paar weken geleden schreef ik een blog over het geven van feedback. Vandaag gaat mijn blog over een andere kant van feedback namelijk feedback ontvangen. Het is mijn ervaring dat wanneer iemand feedback geeft dat vaak als kritiek of commentaar wordt ervaren. Soms zelfs als een aanval op jou als persoon. Je doet iets niet goed of je deugt niet.

Zelfs als de feedback positief is dan pakken we dat zelden als positief op en wordt de feedback niet op waarde geschat. Dat is jammer, want goede feedback wordt gegeven met de bedoeling om je te helpen en te ondersteunen. Je kunt er iets van leren. Sta open voor de feedback die je krijgt en doe er gewoon je voordeel mee. Luister naar wat de ander jou te zeggen heeft. Het kan je verder helpen in je ontwikkeling. Beschouw het als een cadeautje.

Regels

Net zoals voor het geven van feedback gelden er ook voor het ontvangen van feedback een aantal regels en afspraken. Ik zet ze hieronder voor je op een rijtje en geef er een kort toelichting op.

1.      Het meest belangrijke is wel om de feedback niet als een persoonlijke aanval op te pakken.
2.      Schiet niet meteen in de verdediging
3.      Vraag door naar wat de ander precies bedoelt en probeer de feedback te begrijpen
4.      Toon waardering voor de feedback
5.      Kijk of de feedback van waarde is voor je.
6.      Doe iets met de feedback

Feedback is geen persoonlijke aanval

1. Feedback is geen persoonlijke aanval
Het meest belangrijke is wel om feedback niet als een persoonlijke aanval op te pakken.

Ook al ligt dat misschien wel erg voor de hand.  Feedback wordt in principe gegeven met een positieve bedoeling. Ga ervan uit dat iemand u iets wil vertellen over een aspect van uw leiderschap of gedrag. Dat zegt niets over wie u bent als mens en hoe u als mens functioneert. Probeer te reageren met ‘Ik zal erop letten, bedankt’ in plaats van ‘Jij hebt ook altijd wat’ of ‘Ik doe het volgens jou ook nooit goed’. Of `Ja maar….´

Merkt u dat iemand u probeert te kleineren of voor gek wil zetten en dus commentaar geeft met negatieve bedoelingen, reageer dan bijvoorbeeld met: ‘Ik waardeer het dat je me feedback geeft, maar de manier waarop vind ik wat minder. Wat probeer je nu precies te zeggen?’. Houd daarbij wel in de gaten dat niet alle feedback per definitie positief is. Ook negatieve feedback hoort erbij. Mits deze met een positieve intentie wordt gegeven.

2. Schiet niet meteen in de verdediging
Luister goed naar wat de ander te zeggen heeft. Luisteren betekent nog niet dat u het ermee eens bent. Maar wel dat u echt hoort wat de ander u wilt zeggen. Vervolgens kunt u er serieus over denken.  Of u er iets mee doet, is aan u. Neem het commentaar voor kennisgeving aan en denk erover na. U bepaalt uiteindelijk zelf wat u met het commentaar doet. Probeer niet om meteen uw emoties te laten zien. Schiet ook niet meteen in de verdediging met opmerkingen als ´Weet jij wel hoe druk mijn baan is´. Dat geeft misschien een verklaring voor uw gedrag, maar de feedback blijft overeind. Zeg bijvoorbeeld ‘Ik zal er eens op letten. Heb jij misschien tips om het anders te doen?’.

3. Probeer feedback te begrijpen
Het zou eigenlijk wel moeten, maar lang niet altijd is feedback specifiek en concreet en weet jij meteen wat de ander bedoelt. Vaak uiten mensen hun commentaar in vage, globale opmerkingen als ‘Je bent weinig flexibel’. Ga hier dan dieper op in en dwing de ander concreet te worden anders kunt u er niks van leren. Vraag door tot u weet wat de ander bedoelt en wat hij graag veranderd wil zien. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer en in welke situatie vond je dat ik mij niet flexibel opstelde? Wat deed ik toen precies?’ Kun jij me helpen om dat een volgende keer anders en beter te doen?

 4. Toon waardering voor de feedback
Om feedback te geven, is een zekere moed nodig. Niet iedereen vindt dit even eenvoudig. Zeker niet wanneer de feedback negatief is. Toon toch waardering voor het feit dat iemand die moeite heeft genomen om u van feedback te voorzien. Hij doet het om u te helpen iets te leren of te verbeteren, of om zijn waardering te tonen voor uw werk. Door hem te bedanken toont u respect en dat kan de relatie alleen maar verbeteren.

Bagatelliseer complimenten van anderen niet. Dat doet geen recht aan de gever van het compliment. Positief commentaar afdoen met ‘dat spreekt toch vanzelf’ is niet leuk voor de gever. Een compliment is te beschouwen als een cadeau. Doe dat dan ook en bedank de ander en kijk eens tevreden terug op wat u goed hebt gedaan. Ook daar kunt u weer van leren.

5. Kijk of de feedback van waarde is
U bepaalt zelf wat u met de gegeven informatie doet. Vraag u af of u het commentaar positief of negatief vindt, terecht of onterecht. Herkent u de feedback? Hebt u soortgelijk commentaar eerder gehad? Als u deze vragen kunt beantwoorden kunt u bepalen welke actie eventueel nodig is.

6. Doe iets met de feedback
Besluit wat u met het commentaar gaat doen. Komt u in actie of niet? Niets doen is ook een optie. Als u daartoe besluit, zegt u dat tegen de gever, bijvoorbeeld: ‘Ik heb nagedacht over het commentaar dat je me gisteren gaf. Ik vind het vervelend dat je er zo over denkt, maar ik kan (of wil) daar op dit moment niets aan veranderen’.

Als u wel iets wilt proberen te veranderen, zegt u dat ook en brengt uw voornemen in de praktijk. Desnoods vraagt u om ondersteuning. Beschouw dat nietr als vreemd of raar. Zeker wanneer de feedback verrassend is voor u kan dat voor wat onzekerheid zorgen.  Als u nog twijfelt, kunt u eerst extra informatie inwinnen bij anderen. Herkennen zij het commentaar? Daarna besluit u wat u gaat doen. Of doet u niets.

Als u bovenstaande regels in acht neemt dan kan het krijgen van feedback u eigenlijk altijd verder helpen in uw ontwikkeling als leidinggevende. Gebruik feedback ook zo!

Heeft u behoefte om eens verder te praten over feedback geven of ontvangen dan kunt u altijd terecht bij mij. Vul dan dit formulier in en ik neem contact met u op.

René Rensen

Omdat leiding geven vooral leuk is!

Ik geloof in de uitspraak “Je kunt pas leiding geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf”. 

Leiderschap begint bij het écht kennen van jezelf. Als mens én als leider. Weten waar je talenten zitten maar ook weten op welke gebieden je (nog) tekortkomt en waar dus ontwikkeling mogelijk is.

Duurzaam Leiderschap gaat uit van het écht kennen van jezelf. Want als jij jezelf kent dan kun je werken vanuit focus, verbinding en vertrouwen. Dan geef je je intuïtie ruimte om onderdeel te zijn van je mens zijn én van je leiderschap.

Met mijn online trainingen train ik leidinggevenden in het onderwijs om meer vanuit de gedachten achter Duurzaam Leiderschap te werken. Om focus, verbinding, vertrouwen en intuïtie een plaats te geven in hun dagelijks handelen. 

Als jij duurzaam leiding geeft dan herken én erken jij jezelf als mens en als leider zodat anderen zich ontwikkelen door wie jij bent.

Via mijn blogs en via social media deel ik tips en inspiratie rondom Duurzaam Leiderschap. Wil je meer weten? Download dan eens mijn e-book

Schrijf je in voor mijn blogs

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

renerensen.nl draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches