Hoe motiveer jij jouw team?

Hoe motiveer jij jouw team? Zorgen dat je kunt werken met een team dat gemotiveerd is, is een taak voor jou als leidinggevende. In dit blog reik ik je 5 aspecten aan die er aan kunnen bijdragen dat de motivatie in je team toeneemt. Hieronder ga ik op deze 5 aspecten dieper in.

Weten dat je bij de groep hoort

Voor een team is het belangrijk te weten dat ieder teamlid bij de groep hoort. Ergens bij horen is eigenlijk een basisbehoefte van ieder mens en dat geldt dus ook voor jouw team en de individuele leden daarvan. Een team dat aan iedereen een warm welkom geeft en belangstelling toont voor het wel en wee van eenieder zal betere resultaten bereiken dan een team dat van haat en nijd aan elkaar hangt.

Natuurlijk mag er best eens een verschil van mening of inzicht zijn. Dit draagt alleen maar bij aan het nieuwsgierig blijven naar elkaars meningen en achtergronden. Diversiteit binnen een team werkt dus positief. Dat is in de praktijk van alledag niet altijd even gemakkelijk omdat mensen nou eenmaal prettiger (samen)werken met mensen die op hen lijken en hetzelfde denken.

Om een team gemotiveerd en goed functionerend te hebben en te houden is het jouw taak als leidinggevende ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort en dat er een positieve waardering is voor de vanzelfsprekende verschillen binnen een team.

Echt kunnen zeggen wat je vindt

Als er in een team echte ruimte is om open en eerlijk je mening te geven dan draagt dat zeker bij aan de motivatie van een team. Iedereen heeft en krijgt de ruimte om te zeggen wat hij of zij echt vindt van iets. Daar mag een ander best anders over denken. Gesprek en discussie dragen bij aan de motivatie van het team.

Binnen deze context schaar ik ook het delen van fouten. Openlijk toegeven dat er iets fout is gegaan of anders dan was afgesproken is niet eenvoudig maar wel van belang. In een team dat elkaar ruimte geeft is het maken van fouten geen halszaak en worden mensen er niet op afgerekend. Integendeel; samen wordt gekeken hoe het vervolg het beste kan plaatsvinden. Samen leren van fouten draagt enorm bij aan een gemotiveerd team. Mensen zijn dan ook minder bang om een fout te maken. Dat geeft ruimte. Dat geeft rust.

Het erkennen van fouten en daar samen van leren zorgt voor een leergierig en nieuwsgierig klimaat binnen een team. Het is dus heel belangrijk om ook naar elkaar te luisteren. Wanneer de meerderheid het ergens mee eens is, luister dan juist ook goed naar de minderheid.

Vaak zijn dit mensen die kritisch zijn, waardoor hun aandeel zou kunnen zorgen voor een hogere kwaliteit. Om een open en eerlijk klimaat te creëren moet je als leidinggevende zelf ook het goede voorbeeld geven. Doe dingen dus in kleine stapjes en geef, en ontvang, zelf ook feedback.

Samen presteren

Van jouw team wordt verwacht dat er prestaties geleverd worden. Die prestaties zijn hard nodig om een team gemotiveerd te houden. Jouw taak als leidinggevende is ervoor te zorgen dat ieder teamlid bijdraagt aan de (team) prestatie waardoor ieders inbreng in het proces gewaardeerd wordt. Zorg er dus steeds voor dat het niet één en dezelfde persoon is die de prestatie levert en de beloning daarvoor ontvangt.

Niets werkt demotiverender voor een team dan dat. Prestaties moeten dus als team geleverd worden, iedereen moet zich erbij betrokken voelen zodat iedereen gemotiveerd blijft.

Ga uitdagingen niet uit de weg

Wat ook belangrijk is binnen een gemotiveerd team is de ruimte die wordt gegeven voor ontwikkeling en innovatie. Als iemand iets opmerkt over een mogelijke verbetering in het proces dan is het van belang om dit geluid serieus te nemen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ideeën en iedereen moet willen groeien in zijn of haar ontwikkeling.

Blijven leren en daarvoor de mogelijkheid krijgen is erg belangrijk voor een gemotiveerd team.

Een positieve sfeer

Als laatste, tenminste in het bereik van dit blog, is het belangrijk dat er een positieve sfeer is in een team. Iedereen levert een bijdrage aan een positieve sfeer en moet deze dan ook voelen. Het is dus niet alleen de verantwoordelijkheid voor jou als leidinggevende. Een positieve sfeer zorgt voor een gezamenlijke motivatie en bereidheid om te werken aan de gestelde doelen.

Positiviteit moet zichtbaar zijn in communicatie en relaties, dat zorgt namelijk voor een gezamenlijke motivatie. Er kan natuurlijk altijd iets voorvallen binnen een team. Dan is het van belang dat de betrokken teamleden daarop aangesproken worden en het onderling opgelost kan worden. Zo wordt een mogelijk negatieve sfeer snel en doeltreffend voorkomen.

Wil jij meer weten over jouw mogelijkheden om aan de slag te gaan met jouw team? Maak dan hier een start.

René Rensen

Omdat leiding geven vooral leuk is!

Ik geloof in de uitspraak “Je kunt pas leiding geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf”. 

Leiderschap begint bij het écht kennen van jezelf. Als mens én als leider. Weten waar je talenten zitten maar ook weten op welke gebieden je (nog) tekortkomt en waar dus ontwikkeling mogelijk is.

Duurzaam Leiderschap gaat uit van het écht kennen van jezelf. Want als jij jezelf kent dan kun je werken vanuit focus, verbinding en vertrouwen. Dan geef je je intuïtie ruimte om onderdeel te zijn van je mens zijn én van je leiderschap.

Met mijn online trainingen train ik leidinggevenden in het onderwijs om meer vanuit de gedachten achter Duurzaam Leiderschap te werken. Om focus, verbinding, vertrouwen en intuïtie een plaats te geven in hun dagelijks handelen. 

Als jij duurzaam leiding geeft dan herken én erken jij jezelf als mens en als leider zodat anderen zich ontwikkelen door wie jij bent.

Via mijn blogs en via social media deel ik tips en inspiratie rondom Duurzaam Leiderschap. Wil je meer weten? Download dan eens mijn e-book

Schrijf je in voor mijn blogs

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Waanzinnig aanbod...

Heb jij mijn nieuwe e-book “Eerste Hulp Bij Werkdruk en Stress” al besteld? Niet? Dan kun je het hieronder alsnog doen!

renerensen.nl draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches