Vertrouwen

Over vertrouwen is veel te doen. Hele boeken worden er inmiddels over geschreven. Zelf heb ik met veel plezier o.a.  ”De snelheid van vertrouwen” ‘ van Stephen M.R. Covey gelezen. Ik kreeg dit boek van mijn vrouw toen ik in juli 2010 startte als zelfstandig ondernemer. Veel van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en keuzes die ik heb gemaakt zijn beïnvloed door de inhoud van dit boek.
Nu zou je kunnen denken, vertrouwen, nou en? Vertrouwen is niet veel meer dan een deugd. Covey maakt echter in zijn boek duidelijk dat vertrouwen een concreet en meetbaar fenomeen is en een economische factor van belang!
Zijn formule is gebaseerd op het inzicht dat vertrouwen altijd gevolgen heeft voor twee factoren, namelijk snelheid en kosten.
Wanneer vertrouwen afneemt, neemt ook de snelheid af en stijgen de kosten. Wanneer vertrouwen toeneemt, neemt ook de snelheid toe en dalen de kosten. Zo simpel en voorspelbaar is het.  Een voorbeeld uit het boek van Covey:

”Jim” een straatverkoper in New York verkocht koffie en donuts aan passanten die op weg waren naar hun  kantoor. Rond ontbijt- en lunchtijd had Jim altijd lange rijen wachtenden. Het viel hem op dat klanten zich lieten ontmoedigen door de lange wachtrijen en ergens anders koffie gingen halen. Het was hem duidelijk dat zijn grootste probleem de tijd was die hij nodig had om af te rekenen. Uiteindelijk koos Jim er voor een mandje met wisselgeld neer te zetten en de klanten zelf te laten afrekenen. Nu zou je kunnen denken dat klanten expres verkeerd zouden afrekenen of extra wisselgeld uit het mandje haalden. Het omgekeerde bleek echter het geval te zijn. Vrijwel alle klanten waren eerlijk en vaak gaven ze extra fooi omdat de klanten het prettig vonden dat Jim ze zo vertrouwde. Door op deze manier het vertrouwen te vergroten kon Jim zijn omzet verdubbelen zonder extra kosten te maken

Maar vertrouwen is meer….

De sleutel tot goed leiderschap is simpel: Vertrouwen. Organisaties die een organisatiecultuur hebben die veel vertrouwen herbergt functioneren duidelijk beter dan hun concurrenten. Ze presteren beter op de gebieden productiviteit, resultaten, innovatie en samenwerking.Empirisch onderzoek laat overduidelijk zien dat vertrouwen de meest onderscheidende factor is op de werkplek. Sinds dit onomstotelijk werd aangetoond is het belang van vertrouwen op de werkplek door steeds meer leidinggevenden erkend. De afgelopen jaren zijn er tientallen boeken en artikelen verschenen die aandacht geven aan de rol van vertrouwen binnen organisaties.

Uit deze publicaties is gebleken dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor het ontstaan van succesvolle werkrelaties. Ook voor jou als leidinggevende is het dus van belang om hier aandacht aan te geven. Jouw opdracht is het om een werkomgeving te creëren waarin vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden aanwezig is. Daardoor ontstaat er een sterke organisatiestrategie die de prestaties en daarmee de resultaten vergroot. Leraren zijn meer betrokken bij de school en laten meer inzet zien wanneer ze vertrouwen hebben in hun leidinggevenden. Het is dus zaak om te investeren in vertrouwen omdat het essentieel is voor scholen die optimaal willen presteren.

Het belang van vertrouwen op de werkplek is ondubbelzinnig aangetoond. Maar wat betekent dit voor uw organisatie en voor uw eigen handelen? Vertrouwen blijkt voor leidinggevenden vaak een enigszins ongrijpbaar begrip. En het blijkt in hun praktijk vaak lastig toepasbaar. Daarom deel ik graag in mijn trainingen mijn visie op vertrouwen en hoe vertrouwen een waarde(n)volle bijdrage kan leveren aan jouw eigen leiderschap maar ook aan het functioneren van je team. Ik wil je graag laten zien waarop vertrouwen is gebouwd en wat het rendement is wanneer je vertrouwen toepast in je handelen. Ik help je graag om het vertrouwen binnen jouw organisatie te vergroten. Dus daarom: omarm het begrip vertrouwen en pas het toe op je ambities en ook op die van je school of organisatie